MENU FEBRER.

Els recordem que a la App del col·legi tenen el codi per accedir a Ausolan i consultar els diferents menús del curs.

Les recordamos que a la App del col·legi tienen el código para accedes a Ausolan y consultar los diferentes menús del curso.

captura-7captura-8captura-6captura-2captura-3captura-4captura-5

EIXIDA AL JARDÍ BOTÀNIC .

captura

L’alumnat de 3r. ha participat en la visita al Jardí Botànic de València. Han fet una passejada, on personal del recinte els ha donant informació sobre les diferentes plantes i arbres del jardí. També han participat en un taller sobre la clorofil·la.

El alumnado de 3º ha participado en la visita al jardín Botànic de Valencia. Han hecho un paseo, en el que personal del recinto les ha dado información sobre las diferentes plantas y árboles del jardín. También han participado en un taller sobre la clorofila.

EIXIDA EXTRAESCOLAR DE 6É AL CASAL D’ESPLAI I PASSEIG PER L’ALBUFERA.

captura-2

L’alumnat de 6é ha disfrutat de l’eixida al Casal d’Esplai del Saler. Primerament han esmorzat a la zona de picnic propera al Centre d’Interpretació del Racó de l’Olla. Després  han pujat en una albuferenca ( la barca típica de pesca de l’Albufera ) en l’embarcadero Pomero en la Mata del Fang. La volta ha durant aproximadament 45 minuts. Amb posterioritat s’han desplaçat al Casal d’Esplai on han participat en xarrades sobre el ecosistema de la zona. També han dinat en aquest centre.

El alumnado de 6º han disfrutado de la salida al Casal d’esplai del Saler. Primeramente han almorzado en la zona de picnic cercana al Centre d’Interpretació del Racó de l’Olla. Después han subido en una ” albuferenca” ( barca típica de pesca de l’Albufera) en el embarcadero Pomero en la Mata del Fang. La vuelta ha durado aproximadamente 45 minutos. Con posterioridad se han desplazado al Casal d’Esplai donde han participado en explicaciones sobre el ecosistema de la zona. También han comido en el centro.

ASSAJOS DEL CONJUNT INSTRUMENTAL DEL COL·LEGI.

captura

El conjunt instrumental del col.legi assaja una sessió a la setmana. Aquest  dia varia cada setmana entre dilluns, dimarts i dimecres. És realitza de 15’30 a 16´15  hores. El grup està format per una trentena d’alumnes que de forma voluntaria pertany al grup. L’alumnat ha de ser de 4t a 6é. Hi ha una part d’alumnes que toquen instruments i altra que canten. Participen tant en la Trobada  Musical d’Escoles en Valencià, commemoracions a l’ajuntament, benvinguda a l’alumnat d’infantil, Festival de Nadalenques i altres actes a la nostra escola.  Amb el conjunt  col·laboren un grup d´alumnes del IES, antics alumnes del nostre centre. El mestre organitzador d´aquesta activitat és Xavi Grau.

El conjunto instrumental del colegio ensaya una sesión a la semana. Este día va variando  cada semana de lunes a miércoles. Se realiza de 15’30 a 16’15 horas. El grupo está formado por una treintena de alumnos que de forma voluntaria pertenecen al grupo. El alumnado debe ser de 4º a 6º. Hay una parte de los alumnos que tocan instrumentos y otra parte que cantan. Participan en la Trobada Musical d’Escoles en Valencià, commemoraciones en el ayuntamiento, bienvenida del alumnado de infantil, Festival de Nadalenques i otros actos en el centro. Con el conjunto colaboran un grupo de alumnos del IES, antiguos alumnos de nuestro centro. El maestro organizador de esta actividad es Xavi Grau.

INFORMACIÓ JORNADA CONTINUADA.

capturacaptura-2

L’alumnat ha portat a casa informació sobre la jornada continuada. També hem adjuntat un full per registrar aquelles qüestions que no estiguen clares. Aquestes es remitiran a l’escola per a procedir els aclarimens necessaris.

El alumnado ha llevado a casa información sobre la jornada continua. También hemos adjuntado una hoja para registrar aquellas cuestiones que no estén claras. Estas se remitiran al centro para proceder a las aclaraciones oportunas.

MEDIADORS/ES AL CEP 9 D’OCTUBRE.

captura-6

Ja estan funcionant els equips de mediació amb alumnes de 6é al nostre col.legi. Els equips estan constituïts  per dos alumnes. L’àmbit d’actuació és l’esplai. Han estat formats per a dur a terme esta funció. L’objectiu és el de ajudar al alumnes a resoldre conflictes que es donen en el moment de l’esplai. Són conflictes del tipus: ” no volem jugar en mi”, ” no em deixen tranquil , me molesten”…Els mestres són els que resoldran situacions  d’agressions físiques u/o orals.

També conten amb una bústia per a comunicar als equips de mediació situacions de conflicte entre alumnes.

Ya están funcionando los equipos de mediación con alumnos de 6º en nuestro colegio. Los equipos están constituidos por dos equipos. El ámbito de actuación es el patio. Han sido formados para llevar a cabo está función. El objetivo es el de ayudar a los alumnos a resolver conflictos que se dan durante el recreo. Son conflictos del tipo: ” no quieren jugar conmigo “, ” no me dejan tranquilo , me molestan2 … Los maestros son los que resolverán situaciones de agresiones físicas y verbales.

También cuentan con un buzón para comunicar a los equipos de mediación situaciones de conflicto entre alumnos.

DIA DE LA PAU.

Hui el CEP ” 9 d’octubre” i el CEP ” Rei em Jaume ” hem commemorat el dia de la Pau. La celebració s’ha dut  a terme al pati del nostre centre. Han confeccionat banderes en les que havien pintades mans de diferents colors. Alumnes dels dos centres han llegit parlaments que feien referència a viure junts en pau. També han dibuixat una escala on han ficat els valors que són necessaris per a viure en pau. Han cantat i ballat la cançó de Juanes ” Bandera de manos”. Tots portaven el seu pin amb la coloma de la pau.

captura-1

XARRADES INFORMATIVES AVAPACE PER A L’ALUMNAT DE 4T, 5É I 6É.

reto-avapaceimg_20170124_094209

L’Associació Valenciana d’Ajuda a la Paràlisi  Cerebral per mig d’un voluntari ha dut a terme el dia 20 de gener unes xarrades informatives amb el fi d’acostar la realitat de les persones amb paràlisi cerebral al nostre alumnat.

Van informar de quí són i com viuen les persones amb paràlisi cerebral i de les activitas que du a terme l’associació per integrar-los en el dia a dia.

Polsera, obsequi de l’associació als alumnes.