INFORMACIONS XEC ESCOLAR, XARXA DE LLIBRES I MENJADOR 2016-2017

INFORMACIONS XEC ESCOLAR I XARXA DE LLIBRES:

– Els xecs escolars dels alumnes de primer de primària (que canviaran pels llibres a les llibreries on els han reservat) s’entregaran a la reunió del dia 6 de Setembre ( a les 12 hores).

Els de segon de primària s’entregaran al llarg de la primera i segona setmana de Setembre ( us informarem).

– Recordem que la resta d’alumnes ( 3r, 4t, 5è i 6è) tan sols han de comprar l’Activity Book del seu nivell.

INFORMACIONS MENJADOR ESCOLAR:

– Hem penjat a la web la sol·licitud de previsions de menjador per al dia 8 de Setembre. Algunes ja les han entregades, però poden deixar-les a secretaria els dies 1 i 2 de Setembre.

DATES A TENIR EN COMPTE:

– 6 SETEMBRE- REUNIÓ FAMILIES DE PRIMER CURS (12 HORES).

– 8 SETEMBRE – INICI DE LES CLASSES.

VÀRIES NOTES MOLT IMPORTANTS / VARIAS NOTAS MUY IMPORTANTES

1- ÉS IMPRESCINDIBLE PERTÀNYER A L’AMPA PER A BENEFICIAR-SE DE:

Agenda, activitats extraescolars dins i fora del centre, xarxa de llibres i festa de fi de curs.

Al centre tenim el full de l’AMPA ( es pot fer l’ingrés de 17 euros a Bankia directament).

DATA LÍMIT 15 DE JULIOL.

2- S’HA CONFIRMAT LA SOL.LICITUD DE BEQUES DE MENJADOR (a data d’avui):us recomanem que vinguen al centre el més aviat possible per a la seva tramitació.

HORARI: DE 9 HORES A 10:30 HORES (poden enviar algú conegut sempre que estiga signada).

______________________________________________________________________

1- ES IMPRESCINDIBLE PERTENECER AL AMPA PARA BENEFICIARSE DE:

Agenda, actividades extraescolares dentro y fuera del centro, xarxa de llibres y fiesta fin de curso.

En el centro tenemos la hoja del AMPA (se puede hacer el ingreso de los 17 euros en Bankia directamente).

2- SE HA CONFIRMADO LA SOLICITUD DE BECAS DEL COMEDOR (en fecha de hoy): os recomendamos que vengan al centro los más pronto posible para su tramitación.

HORARIO: DE 9 HORAS A 10:30 HORAS (pueden enviar a conocidos siempre que estén firmadas).

INFORMACIÓ BEQUES DE MENJADOR / INFORMACIÓN BECAS DE COMEDOR

No s’ha publicat la convocatòria de beques de menjador, però com que està retardant-se molt, aconsellem a les famílies que vinguen a entregar la sol·licitud.
HORARI:DE 9 HORES A 10:30 HORES(poden enviar algú conegut sempre que estiga signada).
DOCUMENTACIÓ: fotocòpia DNI de tots i circumstàncies familiars de l’apartat F ben justificades).

No se ha publicado la convocatoria de becas de comedor, pero como se está retrasando mucho, aconsejamos a las familias que vengan a entregar la solicitud.
HORARIO: DE 9 HORAS A 10:30 (pueden enviar algún conocido siempre que esté firmada).
DOCUMENTACIÓN: fotocopia DNI de todos y las circunstancias del apartado F bien justificadas.

Els que ja l’han entregat que no vinguen.
Los que ya la han entregado que no vengan.

INFORMACIÓN RESPECTO A LOS LIBROS DE TEXTO I BECAS DE COMEDOR.

El lunes 4 de Julio publicaremos el listado de libros en los siguientes lugares:
– web del colegio.
– tablón de anuncios interior de colegio.
– tablón de anuncios exterior del colegio.
– facebook del AMPA.

Ya os adelantamos que los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria tan sólo comprarán el cuaderno “activity book ” de inglés.
También informar a las familias de los alumnos de 1º y 2º de primaria de que el centro ya os informará del momento en que pueden recoger el cheque de “hasta 160 euros” con el que podrán ir a las librerías a cambiarlo por el lote de libros.

OTRAS INFORMACIONES:

– La convocatoria de BECAS DE COMEDOR no se ha publicado todavía. Sabéis que estamos repartiendo unas solicitudes “no oficiales” que esperamos que sean definitivas. Cuando se publique la convovatoria oficial seréis informados de todo y, si hubieran cambios, avisariamos a las familias que ya la han entregado (tendremos varias semanas).

INFORMACIÓ RESPECTE ALS LLIBRES DE TEXT i BEQUES DE MENJADOR.

El dilluns 4 de Juliol publicarem el llistat de llibres als següents llocs:
– web del cole.
– tauler d’anuncis interior de l ‘escola.
– tauler d’anuncis exterior de l’escola.
– facebook de l’AMPA.

Ja us adelantem que els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària tan sols compraran el quadern “activity book ” d’anglès.
També informar a les famílies dels alumnes de 1r i 2n de primària de que el centre ja us informarà del moment en que poden arreplegar el xec de “fins a 160 euros” amb el que podran anar a les llibreries a canviar-lo pel lot de llibres.

ALTRES INFORMACIONS:

– La convocatòria de BEQUES DE MENJADOR no s’ha publicat encara. Sabeu que estem repartint unes sol·licituds “no oficials” que esperem que siguen definitives. Quan es publique la convocatòria oficial sereu informats de tot i, si hagueren canvis, avisaríem a les famílies que ja l’han entregada (tindrem vàries setmanes).