PUBLICADES PUNTUACIONS DE TALL EN AJUDES DE MENJADOR. PUBLICADAS PUNTUACIONES DE CORTE EN BECAS DE COMEDOR.

Fa uns minuts en han enviat les puntuacions de tall en les ajudes de menjador, estan penjades al tauler del cole.

SON LES SEGÜENTS:

PUNTUACIÓ         IMPORT DE L’AJUDA

20                            4,25 euros.

19                            4 euros.

17 i 18                     3 euros.

14,15 i 16                2’8 euros.

11,12 i 13                2 euros.

 

EN UNS DIES US PASSAREM NOTA INFORMATIVA MÉS DETALLADA.

IMPORTANT: PUBLICADA PUNTUACIÓ PROVISIONAL MENJADOR ESCOLAR 2016-2017.

IMPORTANTE: PUBLICADA LA PUNTUACIÓN PROVISONAL DE COMEDOR ESCOLAR 2016-2017.

EL LLISTAT D’ALUMNAT I ELS PUNTS ESTAN PENJATS AL TAULER DEL CENTRE. HI HA TAMBÉ UN LLISTAT D’ALUMNES EXCLOSOS I ELS MOTIUS ( TINDRÀN 10 DIES PER PRESENTAR DOCUMENTACIÓ AL CENTRE).

EL LISTADO DE ALUMNADO Y LOS PUNTOS ESTÁN COLGADOS EN EL TABLÓN DEL CENTRO. HAY TAMBIÉN UN LISTADO DE ALUMNOS EXCLUIDOS Y LOS MOTIVOS (TENDRÁN 10 DÍAS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO).

INICI DE SETEMBRE: DATES IMPORTANTS. / INICIO DE SEPTIEMBRE: FECHAS IMPORTANTES.

REUNIONS DE PARES I MARES / REUNIONES DE PADRES Y MADRES: 

  • 2n Curs / 2º Curso: 9 de Setembre / 9 de Septiembre.   HORARI: 13 hores. ENTREGA XEC ESCOLAR / CHEQUE ESCOLAR DE 2n CURS.
  • 3r Curs / 3º Curso: 14 de Setembre / 14 de Septiembre. HORARI: 13 hores.
  • 4t Curs / 4º Curso: 21 de Setembre/ 21 de Septiembre. HORARI: 13 hores.
  • 5è i 6è Curs / 5º y 6º Curso: 28 de Setembre / 28 de Sept. HORARI: 13 hores.

RECOLLIDA DE LLIBRES / RECOGIDA DE LIBROS: 

Tots els cursos  ( de 3r a 6è de primària) han d’arreplegar els lots de llibres.

Todos los cursos ( de 3º a 6º de primária) han de recojer los lotes de libros.

DATA I HORARI D’ARREPLEGADA DELS LLIBRES  PER A TOTS / FECHA Y HORA DE RECOGIDA DE LIBROS PARA TODOS: 

DIMECRES 7 I DIJOUS 8 DE SETEMBRE DE 18h A 20 h AL COL.LEGI.

MIÉRCOLES 7 I JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 18h A 20h EN EL COLEGIO.

INFORMACIONS XEC ESCOLAR, XARXA DE LLIBRES I MENJADOR 2016-2017

INFORMACIONS XEC ESCOLAR I XARXA DE LLIBRES:

– Els xecs escolars dels alumnes de primer de primària (que canviaran pels llibres a les llibreries on els han reservat) s’entregaran a la reunió del dia 6 de Setembre ( a les 12 hores).

Els de segon de primària s’entregaran al llarg de la primera i segona setmana de Setembre ( us informarem).

– Recordem que la resta d’alumnes ( 3r, 4t, 5è i 6è) tan sols han de comprar l’Activity Book del seu nivell.

INFORMACIONS MENJADOR ESCOLAR:

– Hem penjat a la web la sol·licitud de previsions de menjador per al dia 8 de Setembre. Algunes ja les han entregades, però poden deixar-les a secretaria els dies 1 i 2 de Setembre.

DATES A TENIR EN COMPTE:

– 6 SETEMBRE- REUNIÓ FAMILIES DE PRIMER CURS (12 HORES).

– 8 SETEMBRE – INICI DE LES CLASSES.

VÀRIES NOTES MOLT IMPORTANTS / VARIAS NOTAS MUY IMPORTANTES

1- ÉS IMPRESCINDIBLE PERTÀNYER A L’AMPA PER A BENEFICIAR-SE DE:

Agenda, activitats extraescolars dins i fora del centre, xarxa de llibres i festa de fi de curs.

Al centre tenim el full de l’AMPA ( es pot fer l’ingrés de 17 euros a Bankia directament).

DATA LÍMIT 15 DE JULIOL.

2- S’HA CONFIRMAT LA SOL.LICITUD DE BEQUES DE MENJADOR (a data d’avui):us recomanem que vinguen al centre el més aviat possible per a la seva tramitació.

HORARI: DE 9 HORES A 10:30 HORES (poden enviar algú conegut sempre que estiga signada).

______________________________________________________________________

1- ES IMPRESCINDIBLE PERTENECER AL AMPA PARA BENEFICIARSE DE:

Agenda, actividades extraescolares dentro y fuera del centro, xarxa de llibres y fiesta fin de curso.

En el centro tenemos la hoja del AMPA (se puede hacer el ingreso de los 17 euros en Bankia directamente).

2- SE HA CONFIRMADO LA SOLICITUD DE BECAS DEL COMEDOR (en fecha de hoy): os recomendamos que vengan al centro los más pronto posible para su tramitación.

HORARIO: DE 9 HORAS A 10:30 HORAS (pueden enviar a conocidos siempre que estén firmadas).