S’HAN PUBLICAT LES PUNTUACIONS DEFINITIVES DE LES BEQUES DE MENJADOR.

S’HAN PUBLICAT LES PUNTUACIONS DEFINITIVES DE LES BEQUES DE MENJADOR. LES PODEN CONSULTAR AL TAULER DEL CENTRE.

SE HAN PUBLICADO LAS PUNTUACIONES DEFINITIVAS DE LAS BECAS DE COMEDOR. LAS PUEDEN CONSULTAR EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL CENTRO.

Aprofitem per recordar que s’endarrerix  la reunió de menjador fins nova data. Disculpen les molèsties.

Aprovechamos para recordar que se retrasa la reunión de comedor hasta nueva fecha.

Disculpen las molestias.

 

PUBLICADES PUNTUACIONS DE TALL EN AJUDES DE MENJADOR. PUBLICADAS PUNTUACIONES DE CORTE EN BECAS DE COMEDOR.

Fa uns minuts en han enviat les puntuacions de tall en les ajudes de menjador, estan penjades al tauler del cole.

SON LES SEGÜENTS:

PUNTUACIÓ         IMPORT DE L’AJUDA

20                            4,25 euros.

19                            4 euros.

17 i 18                     3 euros.

14,15 i 16                2’8 euros.

11,12 i 13                2 euros.

 

EN UNS DIES US PASSAREM NOTA INFORMATIVA MÉS DETALLADA.

IMPORTANT: PUBLICADA PUNTUACIÓ PROVISIONAL MENJADOR ESCOLAR 2016-2017.

IMPORTANTE: PUBLICADA LA PUNTUACIÓN PROVISONAL DE COMEDOR ESCOLAR 2016-2017.

EL LLISTAT D’ALUMNAT I ELS PUNTS ESTAN PENJATS AL TAULER DEL CENTRE. HI HA TAMBÉ UN LLISTAT D’ALUMNES EXCLOSOS I ELS MOTIUS ( TINDRÀN 10 DIES PER PRESENTAR DOCUMENTACIÓ AL CENTRE).

EL LISTADO DE ALUMNADO Y LOS PUNTOS ESTÁN COLGADOS EN EL TABLÓN DEL CENTRO. HAY TAMBIÉN UN LISTADO DE ALUMNOS EXCLUIDOS Y LOS MOTIVOS (TENDRÁN 10 DÍAS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO).

INICI DE SETEMBRE: DATES IMPORTANTS. / INICIO DE SEPTIEMBRE: FECHAS IMPORTANTES.

REUNIONS DE PARES I MARES / REUNIONES DE PADRES Y MADRES: 

  • 2n Curs / 2º Curso: 9 de Setembre / 9 de Septiembre.   HORARI: 13 hores. ENTREGA XEC ESCOLAR / CHEQUE ESCOLAR DE 2n CURS.
  • 3r Curs / 3º Curso: 14 de Setembre / 14 de Septiembre. HORARI: 13 hores.
  • 4t Curs / 4º Curso: 21 de Setembre/ 21 de Septiembre. HORARI: 13 hores.
  • 5è i 6è Curs / 5º y 6º Curso: 28 de Setembre / 28 de Sept. HORARI: 13 hores.

RECOLLIDA DE LLIBRES / RECOGIDA DE LIBROS: 

Tots els cursos  ( de 3r a 6è de primària) han d’arreplegar els lots de llibres.

Todos los cursos ( de 3º a 6º de primária) han de recojer los lotes de libros.

DATA I HORARI D’ARREPLEGADA DELS LLIBRES  PER A TOTS / FECHA Y HORA DE RECOGIDA DE LIBROS PARA TODOS: 

DIMECRES 7 I DIJOUS 8 DE SETEMBRE DE 18h A 20 h AL COL.LEGI.

MIÉRCOLES 7 I JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 18h A 20h EN EL COLEGIO.