EIXIDA AL CASAL D’ESPLAI EL SALER.

captura-7

L’alumnat de 3r. ha visitat les instal·lacions del Casal d’Esplai del Saler. La intenció era de donar en barca un passeig per L’Albufera, però les condicions de l’aire ho han impedit. Han fet una caminata fins al llac artificial. Han realitzat un joc de pistes al voltant dels continguts que han aprés del Parc Natural.

El alumnado de 3º ha visitado las instalaciones del Casal d’Esplai del Saler. La intención era de dar una vuelta por la Albufera, pero las condiciones del aire lo han impedido. Han hecho una caminata hasta el lago artificial. Han realizado un juego de pistas sobre los contenidos que han aprendido en el Parque Natural.

DIA DE L´ARBRE AL CEP 9 D´OCTUBRE.

arbres

L’alumnat del CEP 9 d’octubre ha participat en una activitat mediambiental en la que cada classe ha apadrinat un arbre del parc que es troba a l’entrada de Tavernes Blanques junt al barranc Carraixet. Les classe ha rebut un certificat en el que fa referència a l’arbre que han apadrinat i cada aula s’ha compromés a cuidar-lo. És una activitat en la que se vol identificar a l álumnat en la cura de la naturalesa.

El alumnado del CEP 9 d’octubre ha participado en una actividad mediambiental en la que cada clase ha apadrinado un árbol del parque que se encuentra a la entrada de Tavernes Blanques junto al barranco Carraixet. Las aulas han recibido un certificado en el se hace referencia al árbol apadrinado y cada aula se ha comprometido a cuidarlo. És una actividad con la que se quiere identificar al alumnado con el cuidado de la naturaleza.

 

EIXIDA EXTRAESCOLAR ALUMNAT DE 3R I 4T AL PALAU DE LA MÚSICA.

concert

L´alumnat del CEP 9 d´octubre ha assistit a l´activitat musical de la Banda Municipal de Valencia al Palau de la Música. En l´audició van presentar diferents instruments i les seues famílies instrumentals. Es van  mostrar  les qualitats del so amb diferents activitas musicals.. Van disfrutar amb l´audición de la BSO de les pel·licules  com Star Wars, los Simpson, Mary Poppins, Érase una vez el hombre…

El alumnado del CEP 9 d´octubre ha asistido a la actividad musical de la Banda Municipal de Valencia en el  Palau de la Música. En la  audición se presentaron diferentes instrumentos y sus familias instrumentales. Se mostraron las cualidades del sonido con diferentes actividades musicales. Disfrutaron con la audició de las BSO de películas como Star Wars, los Simpson, Mary Poppins, Érase una vez el hombre…

DIA DE LA PAU.

pau

L´alumnat del CEP 9 dóctubre ha commemorat amb diferents activitats el dia de la Pau. Enguany el tema central al voltant del qual s´han organitzat les activitats era : els refugiats.

Durant la setmana han treballat un conte de la fundació Intermón sobre una família que es veia a fugir per motius de la guerra. En artística han confeccionat el símbol de la Pau que duien penjat. Cada classe ha triat un slogan al voltant de les reflexions sobre el conte i els han penjat en la tanca davant de les escoles. Un grup ha dramatitzat l´eixida de les persones a causa de la guerra buscant un lloc on viure en pau. S´han llegit parlaments realitzats ha partir dels slogans. A les aules han assajat un ball i han cantat la cançó de Chayanne “Madre Tierra”. També hem contat amb poesies al voltant de la Pau.

El alumnado del CEP 9 d´octubre ha commemorado con diferentes actividades el día de la Paz. Este año el tema central alrededor del cual se han organizado las actividades era : Los refugiados.

Durante la semana han trabajado un cuento de la fundación Intermón sobre la familia que se veía obligada a escapar por motivos de la guerra. En artística han confeccionado el símbolo de la Paz que llevaban colgado. Cada clase ha elegido un slogan sobre las reflexiones del cuento y las ha colgado en la valla delante de las escuelas. Un grupo ha dramatizado la salida de personas  a causa de la guerrra buscando un sitio donde vivir  en paz. Se han leido discursos realizados con los slogans. A las aulas han ensayado un baile  y han cantado la canción de Chayanne ” Madre Tierra”. También hemos contado con poesias sobre la paz.

MEDIADORS I MEDIADORES DEL CEP 9 D’OCTUBRE.

img_20180117_131129img_20180117_131129img_20180117_131151

Ja estan a l’espai funcionant els equips de mediació amb alumnes de 6é al nostre col.legi. Els equips estan formats  per dos alumnes. La seua actuació la desenrotllen a l’esplai. Han tingut un periode de formació. Han d’ ajudar al alumnes a resoldre conflictes que es donen en el moment de l’esplai. Són conflictes de relació : ” no volem jugar en mi”, ” no em deixen tranquil , me molesten”…Els mestres són els que resoldran situacions  d’agressions físiques u/o orals.

Hi ha ha disposició de l’alumnat una bústia per a comunicar als equips de mediació situacions de conflicte.

Ya están funcionando en el recreo los equipos de mediación con alumnos de 6º en nuestro colegio. Los equipos están formados por dos equipos. Su actuación la desarrolllan en el patio. Han tingut un periode de formació. Tienen que ayudar  a los alumnos a resolver conflictos que se dan durante el recreo. Son conflictos de relación: ” no quieren jugar conmigo “, ” no me dejan tranquilo , me molestan … Los maestros son los que resolverán situaciones de agresiones físicas y verbales.

Hay ha disposición del alumnado un buzón para comunicar a los equipos de mediación situaciones de conflicto.