Lectura per parelles

El programa llegir en parella planteja com a objectiu la millora de la lectura i la comprensió lectora. Ho fa a través de les tutories entre alumnes ( un alumne que fa de tutor aprén ajudant un alumne que fa de tutorat, que aprén alhora pel suport permanent del company que fa de tutor) i a través de les tutories familiars ( un familiar que fa de tutor de lectura a casa amb el seu fill o filla.