FANY CASTELLOTE.

captura-6

Hoy ha fallecido nuestra querida maestra y compañera Fany Castellote. Es recordada con cariño por muchos vecinos de Tavernes Blanques, algunos de ellos, padres y madres de nuestros alumnos/as. Maestra en la década de los 80 y 90 cuando tenía su clase en el ” Parque ” y el ” Corralet”. Recordada por su personalidad, afable, agradable, próxima y de buen corazón.

Desde aquí maestros/as y familias hacen llegar su más sentido pésame a su familia y amistades. Descanse en paz.

Hui ha faltat la nostra benvolguda mestra i companya Fany Castellote. Es recordada amb molta estima per molts veins de Tavernes Blanques, alguns d’ells, pares i mares dels nostres alumnes. Mestra en la década dels 80 i 90 quan tenia la seua classe en el ” Parc” i en el ” Corralet”. Recordada per la seua personalitat, afable, agradable, propera i de bon cor.

Des d’ací els mestres i famílies fan aplegar el més sentit dol a la seua família i amistats. Descanse en pau.

FUTBOLXAPES AL CEP 9 D’OCTUBRE.

El nostre ex-alumne Adrian Iborra ens ha visitat estos dies i ha acostat als nostres alumnes al joc tradicional de futbolxapes. Ha tingut l’amabilitat de mostrar i iniciar en la pràctica dún joc molt popular als carrers dels nostres pobles i ciutats del segle passat.

Nurestro ex-alumno Adrián Iborra nos ha visitado estos días y ha acercado a nuestros alumnos el juego tradicional de futbolchapas. Ha tenido la amabilidad de enseñar e iniciar en la práctica de un juego muy popular en las calles de nuestros pueblos y ciudades del siglo pasado.

captura-7

PRIMER DIA D’ESCOLA.

L´alumnat del centre va disfrutar d´un inici de curs lúdic al contar amb la representació de ” Pepet Carxots”. Una obra de titelles  en la que un xquet que es diu Pepet vol demostrar als seus companys que pod ser un gran amic, encara que les seues ganes  d´agradar li jugaran una mala passada. Es tracta d´una obra sobre la de resolució de conflictes. Els va agradar molt i vam aprendre una forma de solucionar els xicotets problemes que es generen en el dia a dia.

El alumnado del centro  disfrutó de un inicio de curso muy lúdico al contar con la representación de ” Pepet Carxots”. Una obra de marionetas en la que un niño que se llama Pepet quiere demostrar a sus compañeros que puede ser un gran amigo,aunque sus ganas de agradar le jugaran una mala pasada. Se trata de una obra sobre la  resolución de conflictos. Les gustó mucho y aprendieron una forma de solucionar los pequeños conflictos que se generan en el día a día.

captura-4